Gå tilbake

Hvordan påvirkes fordøyelsen til kylling?

Vi har gjort flere undersøkelser som sier noe om dette.
Klikk på lenkene for å få mer informasjon om de ulike forsøkene.

  • Proteinfordøyelse i kylling:
    • Behandling med høytrykk, mikrobølger, ultralyd og PEF hadde ingen vesentlig påvirkning på proteinfordøyelsen.
    • Behandling med PEF i kombinasjon med varmebehandling ga noe peroksidasjon i løpet av fordøyelsesprosessen.
  • Metabolittsammensetning i kylling:
    • Behandling med høytrykk, mikrobølger, ultralyd og PEF pluss pakking i modifisert atmosfære (MAP) ga ingen forandring i metabolittsammensetningen.
    • Etter 28 dagers lagring var det imidlertid signifikante forskjeller i prøvene som var mikrobølge-behandlet og de som var ikke-behandlet, men pakket i MAP.