Gå tilbake

Om Innovative Food Processing

Dette nettstedet inneholder vitenskapelig dokumentasjon om hvordan seks innovative teknologier for matprosessering fungerer på ulike matprodukter.

Nettstedet er laget som en del av forskningsprosjektet iNOBox, et fireårig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, som pågikk i perioden 2018-2022.

Nofima ledet prosjektet hvor europeiske forskere og utstyrsleverandører samarbeidet med norsk matindustri for å få dokumentert flere nye teknologier og metoder, og samle kunnskapen i et nettbasert verktøy, tilgjengelig for alle.

Du er inne i dette verktøyet nå. Nettstedet er bygget opp for å gjøre all dokumentert fakta om de aktuelle teknologiene lett tilgjengelig for alle.

Ved å velge teknologi, matprodukt og/eller egenskap, finner du ferske forskningsresultater og dokumentasjon på matprosesseringteknologier:

  • UV-lys
  • Mikrobølger
  • Høytrykk
  • Plasma-aktivert vann
  • Ultralyd
  • Pulserende elektriske felt

Vi håper du vil finne ny, interessant kunnskap som vil bringe matindustrien et langt skritt videre mot mer bærekraftig mat til alle.

Vel bekomme!

Kontaktpersoner

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253