Illustrasjonsbildet for Kvalitetstrekk

Bærekraft

Rundt 1/3 av all mat som produseres i verden, ender opp med å kastes. I Norge ble det i 2018 kastet mat tilsvarende 74kg per innbygger.

En viktig kilde for matens miljøfotavtrykk og sult på verdensbasis er matsvinn. En betydelig faktor som påvirker matsvinn er holdbarhet.

Dagens tradisjonelle matprosesserings-teknologier har gjort mye for å redusere matsvinn og forbedre helse. Men, med økende befolkning og stadig økt fokus på å redusere klima- og miljøfotavtrykket fra oss mennesker, er det behov for å finne enda mer miljøeffektive løsninger.

Hvordan påvirkes Bærekraft av de ulike teknologiene

Mål Høytrykk
Høytrykk
Mikrobølger
Mikrobølger
Pulserende elektriske felt
Pulserende elektriske felt
Ultralyd
Ultralyd
Plasmaaktivert vann
Plasmaaktivert vann
UV-Lys
UV-Lys
Egg
Meieri
Kjøtt
Grønnsaker
Frukt

Denne tegnefilmen fra NORSUS forklarer hva livsløpsvurderinger (LCA) er og hvordan de brukes

Publikasjoner

Tittel År Språk Tema Forfatter
Environmental footprint of high-pressure processing of Ready to Eat products (poster) 2020 English Bærekraft Mafalda, Silva; Svanes, Erik; Møller, Hanne; Valente, Clara
Comparative life cycle assessment of plasma-based and traditional decontamination strategies on Norwegian ready-to-eat fresh spinach Conference proceeding in 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2020 2020 English Plasma-aktivert vann, Grønnsaker, Bærekraft Saxegård, Simon Alexander; Møller, Hanne; Valente, Clara; Svanes, Erik; Noriega, Estefania

Kontaktpersoner

Clara Valente

Seniorforsker, Norsus
+47 94 15 52 69

Simon Saxegård

Forsker, Norsus
+47 48257831