Gå tilbake Bilde av en pakke ferdigmat inne i Nofimas nye Gigatherm mikrobølgeovn
En pakke ferdigmat legges inn i Nofimas nye heftige Gigatherm mikrobølgeovn i forsøkshallen i Stavanger. Foto: Jan Thomas Rosnes/Nofima

Emballasje til bruk ved mikrobølger

Ved valg av emballasje til bruk for mat som skal varmebehandles i mikrobølgetuneller hos produsent eller som skal varmes i en husholdningsovn er det viktig å velge et emballasjemateriale og en geometri som ikke skaper problemer.

Dagens mikrobølgeovner er til en viss grad selvregulerende og tåler til en viss grad refleksjon. Det gjør det mulig å bruke et bredt spekter av emballasjematerialer.

Til ferdigretter kan for eksempel energien fokuseres eller reflekteres vekk fra deler av måltidet slik at alle ingrediensene i retten blir passe kokt.

Fordi det stadig finnes ovner i bruk som er sårbare, velger de fleste produsenter likevel å benytte materialer som ikke reflekterer eller absorberer mikrobølgene. Derfor er det mest vanlige valget noen få plastmaterialer som er egnet til å tåle temperaturene som kan oppstå i en mikrobølgeovn uten at det medfører fare for migrering fra plasten til maten.

Polypropylen (PP), krystallisert polyetylen teterphalate (CPET) og blandinger av polyfenyloksid og polystyren (PPO/HIPS) gir lette, temperaturstabile og sterke skåler med gode barriereegenskaper.

Cellulose

På grunn av økende miljøbevissthet er det stor interesse for cellulosebaserte materialer i stedet for plast. Slike materialer må likevel ha et innvendig belegg av plast eller lignende som gassbarriere og for å hindre at materialet absorberer vann eller fett og sveller.

Slik emballasje er i prinsippet egnet i kombinasjon med mikrobølger, men er ennå ikke systematisk utprøvd og dokumentert.

Skarpe kanter

Skarpe kanter og hjørner er generelt en kilde til overheting i mikrobølgeovner og dette gjelder også emballasje.

Et typisk eksempel er poser med saus som smalner mot kantene der osen er sveist sammen.

Overheting i sveisesonen kan føre til at plasten smelter og gi lekkasje. I verste fall er lekkasjen så liten at den ikke blir sett før produktet når forbruker.

Plastemballasje blir vanligvis støpt eller ekstrudert og derfor er det lett å lage avrundede kanter og hjørner.

Ved valg av emballasjestørrelse er det vesentlig å huske at inntrengningsdybden for mikrobølger i matvarer stort sett er i underkant av 1 cm. Høyde eller bredde på matvarene bør derfor begrenses til 2 til 3 cm for å unngå kalde soner og lang varmebehandlingstid med unødig varmebelastning på ytterkantene.

Kilder 

  • S.Chandrasekaran, S. Ramanathan, T. Basak, Microwave food processing-A review. Food Res Int52, 243-261 (2013).
  • European Parliament Council (2018). DIRECTIVE (EU) 2018/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.
  • Deshwal, G.K., Panjagari, N.R. & Alam, T. An overview of paper and paper based food packaging materials: health safety and environmental concerns. J Food Sci Technol 56, 4391–4403 (2019).
    https://doi.org/10.1007/s13197-019-03950-z
  • Plastics in the Microwave Oven   CE 435
    http://wwwcourses.sens.buffalo.edu/ce435/2001/Plastic_Microwave/Microwa…

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253

Dagbjørn Skipnes

Seniorforsker, Nofima
+47 926 92 252