Gå tilbake

Emballasje for PEF-behandlede produkter

Pulserende elektrisk felt (PEF) er i utgangspunktet en teknologi som er designet for å brukes på ikke-emballerte produkter*. Emballeringen skjer stort sett etter PEF-behandlingen.

Siden emballering skjer i etterkant av prosesseringen, så kan en rekke typer emballasje, som for eksempel poser, brett, glass eller flasker benyttes, og disse kan være laget av standard emballasjemateriale, inkludert plast, cellulose eller glass. Dette gjelder for alle potensielle bruksområder til PEF innen mat (konservering av mat, ekstraksjon av utvalgte komponenter, teksturmodifisering, prosessforbedring osv.) 

Gitt den nevnte informasjonen, så vil valget av type emballasje og emballasjemateriale hovedsakelig avhenge av matproduktet, under hvilke betingelser en ønsker å lagre produktet og hvilken holdbarhet som er ønskelig. I tillegg kan det være markedskrav å ta hensyn til som spiller inn i valg av emballasje for ulike PEF-produkter. Dersom PEF skal benyttet som et ledd i en forprosessering, så kan videre prosessering gi begrensninger i valg av emballasje.  

Kriterier for emballasjevalg

Noen standardkriterier kan benyttes for å velge emballasje av PEF-behandlede matvarer. Her er et utvalg kriterier: 

 • Holdbarhet (hvilken holdbarhet ønsker en på produktet) 
 • Sikkerhet (f.eks. ingen migrering av komponenter fra pakken til produktet) 
 • Barriereegenskaper (for eksempel mot lys og gass). 
 • Produktegnethet (rettet mot spesifikke matvarer) 
 • Behandlingskrav (dersom PEF er første trinn, så må emballasjen være egnet for eventuelle videre prosesseringer) 
 • Kostnad 
 • Pakkeutstyr som kreves 
 • Brukervennlighet 
 • Krav til design (som gjennomsiktig emballasje, printing direkte på emballasje/printing på etikett) 
 • Lovlighet 
 • Bærekraft 

* Så vidt vi vet fins det kun én vitenskapelig artikkel som omhandler PEF-behandling av innpakket mat, og oss bekjent er det ikke gjort videre undersøkelser.

Mer om

Stikkord

Kontaktpersoner

Guillermo Cebrián

Universitetslektor
+34 876554127

Tone Mari Rode

Seniorforsker, Nofima
+47 907 27 253