Pulserende elektriske felt (PEF) og Marked og innovasjon